ประวัติของเรา


ถ้านับย้อนหลังไปประมาณ 27 ปี นั่นคือจุดเริ่มต้นของช่างเทคนิคและวิศวกรไทยกลุ่มหนึ่ง ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มีแนวคิดตรงกันว่าควรจะนำความรู้ความสามารถและเทคโนโลยีที่ดีมาพัฒนางานระบบไฟฟ้า. ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาสตร์วิศวกรรม จึงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 ณ ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี และต่อมาได้มีการขยายงานเพื่อรองรับธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้นพร้อมกับการขยายกิจการขึ้นและเปลี่ยนเป็น บริษัทไพศาสตร์ จำกัด เมื่อวันที่  26 กันยายน 2540 และในปี 2547 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้าน เป็น 30 ล้านบาท ภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบเครื่องกลและระบบปรับอากาศ

ปัจจุบันบริษัทดำเนินงานหลักในด้านงานก่อสร้างและการรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารอย่างเต็มรูปแบบ สำหรับอาคารทุกประเภท โดยเน้นการให้บริการลูกค้าในระดับดีเยี่ยม โดยให้ความสำคัญต่อการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และเป็นธรรมต่อลูกค้า

image

STEP UP TO SUCCESS
image
Powered by MakeWebEasy.com