งาน Service 
  • งานระบบไฟฟ้า
    ได้แก่ งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และงานติดตั้งอุปกรณ์ อาคาร บ้านเรือน

  • งานระบบสุขาภิบาล
    ได้แก่ งานซ่อมประปาภายในอาคาร งานติดตั้งท่อน้ำดี น้ำเสีย และติดตั้งอุปกรณ์
Powered by MakeWebEasy.com