บริการของเรา
เรามุ่งมั่น ทุ่มเท สร้างสรรค์ผลงานที่เต็มไปด้วยคุณภาพ และมีมาตรฐานในการติดตั้งด้วยความพิถีพิถันแต่ละขั้นตอน โดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการออกแบบ ประเมินต้นทุน วางแผนการทำงาน และตรวจสอบ ก่อนส่งมอบงาน ทำให้บริษัทของเราได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการอย่างสม่ำเสมอ

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
งานระบบปรับอากาศ
งานก่อสร้าง
งาน Service
image
ขอบเขตการให้บริการของเรา

image

Installation งานติดตั้ง

เรามุ่งเน้นงานติดตั้งให้มีคุณภาพถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและความปลอดภัยพร้อมกับการสร้างสรรค์คุณภาพ เพื่อสร้างคุณค่าความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับลูกค้า

image

Inspection งานตรวจสอบ

เพื่อให้มั่นใจว่างานติดตั้งที่ทางบริษัทได้รับมอบหมายนั้นมีความถูกต้อง ทางเราจึงมีขั้นตอนการตรวจสอบถึง 5 ขั้นตอน ก่อนงานติดตั้งแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพงานที่เราส่งมอบให้ลูกค้า

image

Service งานบริการ

นอกเหนือจากงานติดตั้งของทางบริษัทแล้ว บริษัทยังมีบริการงานซ่อมบำรุงและบริการหลังหมดระยะการับประกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์แบบครบวงจร เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัท

image

Innovation งานด้านนวัตกรรม

เพื่อการทำงานที่ถูกต้องและสมบูรณ์แบบให้มากที่สุด การผลักดันให้มีนวัตกรรมใหม่ ๆ มาทดแทนการทำงานแบบเดิม บริษัทจึงมีการพัฒนาฐานข้อมูลการทำงานมาเชื่อมโยงกัน

Powered by MakeWebEasy.com