งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ระบบไฟฟ้าแรงสูง กลาง และต่ำ (High Voltage, Medium Voltage & Low Voltage System)
 • ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
 • ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (Lightning Protection & Grounding System)
 • ระบบทีวีวงจรปิด (CCTV System)
 • ระบบเสียงเรียกพยาบาล (Nurse Call System)
 • ระบบโสตทัศนูปกรณ์ (Audio & Visual System)
 • ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Light System)
 • ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)
 • ระบบเสียงประกาศ (Public Address Sound System)
 • ระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติ ( Lighting Control System)
 • ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)
 • ระบบสัญญาณโทรทัศน์ (MATV System)
 • ระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System)
 • ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System

Powered by MakeWebEasy.com